Ładowanie Wydarzenia

Praca z parą z problemami seksuologicznymi. Paradygmat poznawczo behawioralny.

Życie seksualne jest tematem często unikanym podczas pracy terapeutycznej w układzie partnerskim. Biorąc pod uwagę, iż psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym stanowi skuteczną metodę pracy z seksualnością człowieka warto podejmować ten temat i włączyć go do procesu terapeutycznego. Trudności w obszarze życia seksualnego par wpływają na pogorszenie relacji oraz  jakości związku niezależnie od tego, czy są pierwotnym problemem w relacji, czy wtórnym, będącym konsekwencją wzajemnej niechęci. Unikanie podejmowania tematu seksualności podczas procesu terapeutycznego pary może skutkować brakiem postępów w  terapii.

Uczestnicy warsztatu poznają najczęstsze dysfunkcje seksualne występujące w układzie partnerskim, nauczą się zbierać wywiad seksuologiczny, przyjrzą się własnym trudnościom w pracy z tym obszarem, poznają techniki wykorzystywane w pracy z problemami seksuologicznymi.

Warsztat obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Najczęstsze problemy seksuologiczne zgłaszane przez pary.
  2. Zbieranie wywiadu seksuologicznego z parą.
  3. Wpływ trudności w życiu seksualnym na relację.
  4. Wybrane techniki stosowane w terapii seksuologicznej par.
  5. Planowanie procesu terapeutycznego z uwzględnieniem technik terapeutycznych.

Prowadzenie: Joanna Twardo-Kamińska – psycholog, seksuolog,  certyfikowana psychoterapeutyka poznawczo-behawioralna. Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w życiu seksualnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  min. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie,  gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz partnerską w zakresie zaburzeń seksualnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.  . Zajmuje się również opiniowaniem sądowo-seksuologicznym, jako biegła wpisana na listę biegłych Sądu Okręgowego w Warszawie. Wolny czas lubi spędzać z bliskimi, praktykuje jogę, czyta,  słucha muzyki.

Zapisz się na warsztat