Formularz zapisu na warsztaty: Psychoterapia par i małżeństw w paradygmacie poznawczo behawioralnym.

Szkolenie ” Psychoterapia par i małżeństw w paradygmacie poznawczo behawioralnym” to cykl warsztatów, z których każdy stanowi odrębną całość.

Cena pojedynczego warsztatu ( 10 godzin wykładowych)  wynosi 300 pln.

Osoby wysyłające zgłoszenie powinny w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia wpłacić zaliczkę w wysokości  100 zł.

Brak wpłaty w tym terminie jest traktowany jako anulowanie zgłoszenia.

Kolejna część wpłaty , czyli 200 zł należy uiścić nie później niż 14 dni przed planowanym terminem bloku. Brak wpłaty w tym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia . Zaliczka w tej sytuacji nie jest zwracana.

W razie  pytań  lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji  prosimy o kontakt  z sekretariatem Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego: kontakt@interego.com.pl

Płatności należy dokonać na konto: 52 1140 2004 0000 3102 4157 9236 (w przelewie należy podać imię, nazwisko, oraz nazwę i datę warsztatu) Faktury są wystawiane w przeciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty.