Ładowanie Wydarzenia

Osobowość  histrioniczna

Pacjenci z tym typem osobowości  zwykle zgłaszają się na terapię z problemami lękowymi, somatyzacjami i konwersjami czy też  nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Mają skłonności samobójcze, są impulsywne, łatwo wpadają w złość . Ich sposób wchodzenia w relacje staje się wyzwaniem nawet dla doświadczonych terapeutów. Mało konkretny sposób wyrażania się , nieadekwatne i wyolbrzymione reakcje emocjonalne, egzaltacja, ciągła potrzeba skupiania uwagi na sobie, uwodzicielski sposób bycia, to tylko niektóre ze zjawisk, które składają się na charakterystykę  funkcjonowania interakcyjnego tych pacjentów. Warsztat podejmuje kluczowe zagadnienia pracy z pacjentami osobowością histroniczną :

  1. Omówienie charakterystyki osobowości histrionicznej  i  etiologii cech w świetle współczesnych badań.
  2. Problemy występujące podczas diagnozy, diagnoza różnicowa, w tym z zaburzeniem  osobowości borderline. Zaburzenia współwystępujące.
  3. Konceptualizacja zaburzenia w ramach modelu poznawczo behawioralnego. Typowe problemy, sposób myślenia, charakterystyczne zniekształcenia poznawcze i strategie radzenia sobie. Podobieństwa i różnice w konceptualizacji poznawczo behawioralnej i stosowanej w terapii schematu
  4. Tworzenie planów  terapii . Cele strategiczne i taktyczne.
  5. Omówienie i prezentacja technik pracy terapeutycznej stosowanych w leczeniu zaburzeń osobowości histrionicznej .
  6. Omówienie istotnych cech relacji terapeutycznej stosowanej w pracy z pacjentami z tym typem osobowości. Typowe pułapki i problemy występujące  w relacji z tymi osobami. Ćwiczenia świadomego budowania właściwej  relacji terapeutycznej
  7. Ćwiczenia warsztatowe pracy z interwencjami terapeutycznymi

Prowadzenie: Agnieszka Tarnowska –Łykowska

Zajęcia odbędą się w trybie on-line. Pobierz klienta aplikacji ZOOM do udziału w zajęciach on-line. Do uczestnictwa w szkoleniu online, niezbędny jest komputer lub smartfon z dostępem do internetu, kamerą, mikrofonem i głośnikiem oraz spokojne miejsce do pracy.

Zapisz się

Udostępnij ten artykuł!

Przejdź do góry