Formularz zapisu na wybrane bloki szkoleniowe: Metodologia pracy z pacjentami z dysfunkcjami osobowościowymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym.

Szkolenie ” Metodologia  pracy z pacjentami z dysfunkcjami osobowościowymi  w paradygmacie poznawczo behawioralnym” prezentowane w ramach Szkoły Terapii Zaburzeń Osobowości Inter Ego można odbywać w pojedynczych blokach lub jako szkolenie całościowe.

Koszt  całościowego szkolenia  (7 bloków po 15 godzin wykładowych każdy) to 2800 zł.

Cena pojedynczego bloku ( 15 godzin wykładowych)  wynosi 450 zł.

Osoby wysyłające zgłoszenie powinny w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia wpłacić zaliczkę w wysokości 200 z ł.

Brak wpłaty jest traktowany jako anulowanie zgłoszenia.

Kolejna część wpłaty , czyli 250 zł należy uiścić nie później niż 14 dni przed planowanym terminem bloku. Brak wpłaty w tym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia . Zaliczka w tej sytuacji nie jest zwracana.

W przypadku chęci wzięcia udziału we wszystkich blokach szkolenia zaliczkę w wysokości 700 złotych należy wpłacić  7 dni od wysłania zgłoszenia na szkolenie (zaliczka jest potwierdzeniem chęci uczestnictwa w zajęciach oraz gwarancją miejsca w grupie na wszystkie warsztaty). Pozostała część kwoty rozkładana jest na trzy raty, pierwsza w  wysokości 700 zł płatna jest  do 15.10.2018,  druga w wysokości 700 zł  płatna do 5.01.2019, trzecia  rata w wysokości 700 zł płatna jest do 1.02.2019. Brak  wpłaty w podanym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego udziału w szkoleniu bez możliwości zwrotu dotychczas wpłaconych kwot.

W razie  pytań  lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji  prosimy o kontakt  z sekretariatem Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego: kontakt@interego.com.pl

Płatności należy dokonać na konto: 80 1090 1841 0000 0001 3501 4966 (w przelewie należy podać imię, nazwisko, oraz nazwę i datę warsztatu) Faktury są wystawiane w przeciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty.