Ładowanie Wydarzenia

 Najskuteczniejsze techniki terapii poznawczo behawioralnej – edycja 3.

Program zawiera  niezbędną do zrozumienia i skutecznego stosowania technik część teoretyczną.   Większość czasu poświęcone jest na prezentację technik i strategii postępowania z pacjentem oraz ich praktycznym ćwiczeniu . Warsztaty odbywają się w małych grupach, po to aby każdy uczestnik miał możliwość praktycznego ćwiczenia w trakcie zajęć  oraz mógł otrzymać informację zwrotną na temat prezentowanych przez siebie umiejętności.  Jest  to niezbędne aby w przyszłości  móc skutecznie i z pożytkiem dla klientów  stosować  strategie terapii poznawczo- behawioralnej podczas pracy .

Na warsztaty zapraszamy także tych, którzy mieli już kontakt z   terapią poznawczo- behawioralną, wciąż jednak odczuwają niedosyt praktycznej wiedzy lub nie czują się pewnie w stosowaniu dyskusji  przekonań,  dialogu sokratejskim  czy też w konstruowaniu eksperymentów behawioralnych.  Warsztaty  pozwolą pełniej  zrozumieć istotę tych i innych wiodących w tej terapii  interwencji oraz udoskonalić własne umiejętności  ich stosowania. Udział w każdym warsztacie zalicza 10 godzin wymaganych przy odnawianiu certyfikatu terapeuty PTTPiB

Warsztaty prowadzą certyfikowani terapeuci poznawczo behawioralni i superwizorzy dydaktycy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Każdy warsztat stanowi osobną całość tematyczną .

Warsztat  I – Wprowadzenie do terapii poznawczo behawioralnej

Prowadzenie: Wojciech Stefaniak

Termin : 14 .11.2020 godziny 9-18.

Koszt : 400 złotych

Tematyka : Główne pojęcia i założenia terapii poznawczo-behawioralnej wpływające na dobór technik w niej stosowanych. Rozumienie dysfunkcji w  modelu cbt. Specyfika i metodologia pracy w tym paradygmacie.

Warsztat  II – Konceptualizacja w terapii poznawczo behawioralnej

Prowadzenie: Monika Drobnik

Termin : 05.12.2020 ,  godziny 9-18.

Koszt : 400 złotych

Tematyka : Konceptualizacja przypadków w terapii poznawczo- behawioralnej- . Zawartość i  zasady konstruowania. . Ćwiczenie umiejętności  konceptualizacyjnych w oparciu o studia przypadków pacjentów.

Warsztat  III – Techniki behawioralne stosowane w cbt

Prowadzenie : Jagoda Jeżewska

Termin : 23.01.2021,  godziny 9-18.

Koszt : 400 złotych

Tematyka : Założenia terapii behawioralnej i jej techniki stosowane w terapii cbt –  możliwości zastosowania w pracy z poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi, w tym w pracy z dziećmi  i młodzieżą .

Ćwiczenia doskonalące stosowanie metod behawioralnych ( między innymi-  eksperymenty behawioralne, plany ekspozycyjne, systematyczna desensytyzacja, plany aktywności, modelowanie, strategie problem solving)

Warsztat  IV  – Techniki doświadczeniowe

Prowadzenie: Anna Leszczyńska – Kurzawa

Termin : 27.02.2021 , godziny 9-18.

Koszt : 400 złotych

Tematyka : Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe w terapii cbt – praca z wczesnym dezadaptacyjnym schematem (EMS). W programie warsztatu prezentacja i ćwiczenie technik-  puste krzesło, współczujące wyobrażenia,  wizualizacja bezpiecznego miejsca, odgrywanie ról, wizualizacja sposobów radzenia sobie, dialogi wyobrażeniowe i wyobrażeniowa zmiana wczesnych wspomnień, pisanie terapeutycznych listów do siebie i innych.

Warsztat  V – Techniki poznawcze cz. I.

Prowadzenie: Anna Leszczyńska-  Kurzawa

Termin : 27.03.2021 ,  godziny 9-18.

Koszt : 400 złotych

Tematyka Techniki poznawcze w cbt część I.- prezentacja technik  i ćwiczenie umiejętności ( między innymi -identyfikacja  myśli wywołujących  emocje, technika monitorowania myśli i emocji, monitorowanie zmienności przekonań, docieranie do przekonań pośredniczących i kluczowych,  technika strzałki w dół, skalowanie, reatrybucja,  dekatastrofizacja, analiza zysków i strat, praca ze zniekształceniami poznawczymi)

Warsztat  VI – Techniki poznawcze cz. II.

Prowadzenie : Joanna Giereło

Termin : 17.04.2021,  godziny 9-18.

Koszt : 400 złotych

Tematyka : Techniki poznawcze w cbt część II – prezentacja technik i ćwiczenie umiejętności ( między innymi – poziomy przeformułowania schematu, dyskusja prawdziwości przekonań wraz z  analizą jakości argumentów, dialog sokratejski,  obrona swojej racji, dialog ja racjonalnego i ja lękowego,  kwestionowanie twierdzeń o powinności,  zapis przekonania kluczowego, badanie genezy przekonania kluczowego, praca z zamartwianiem się)

Warsztat  VII  Techniki relaksacyjne i mindfulness

Prowadzenie : Joanna Twardo – Kamińska

Termin : 22.05.2021,  godziny 9-18.

Koszt : 400 złotych

Tematyka : Medytacja oparta na uważności, uważność terapeutyczna, neurobiologia i psychofizjologia uważności. Techniki relaksacyjne stosowane w terapii cbt są cennym dopełnieniem technik pracy z ciałem i objawami somatycznymi. Są bardzo skuteczne szczególnie w leczeniu zaburzeń lękowych. Techniki mindfullness coraz szerzej stosowane są w terapii cbt różnych zaburzeń , w tym zaburzeń nastroju, przewlekłego stresu czy zaburzenia obsesyjno kompulsywnego.

Zajęcia odbędą się w trybie on-line. Pobierz klienta aplikacji ZOOM do udziału w zajęciach on-line. Do uczestnictwa w szkoleniu online, niezbędny jest komputer lub smartfon z dostępem do internetu, kamerą, mikrofonem i głośnikiem oraz spokojne miejsce do pracy. 

Zapisz się

Udostępnij ten artykuł!

Przejdź do góry