Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

Praca z parą w sytuacji zdrady

Niewierność małżeńska to jeden z trzech , obok trudności komunikacyjnych i niezadowalającej wymiany emocjonalnej, najczęściej zgłaszanych problemów przez pary korzystające  z psychoterapii. Niewierność pod względem siły destrukcyjnego  wpływu na związek  ustępuje jedynie przemocy fizycznej. Kryzys w związku wywołany sytuacją odkrycia zdrady  ma zwykle charakter przewlekłego i niszczącego  konfliktu. Eskalacja konfliktu wynika z  niekontrolowanej interakcji trudnych dla obojga partnerów  zjawisk pojawiających się w parze w tej sytuacji. Konflikt na tym tle charakteryzuje się destrukcyjną dynamiką zarówno w obszarze zachowań jak i ekspresji emocji, co znacząco wpływa na osłabienie poczucia satysfakcji ze związku.   Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane główne  zjawiska obecne w sferze poznawczej, behawioralnej  oraz emocjonalnej w sytuacji ujawnienia zdrady. Ich konceptualizacja będzie obejmowała odniesienie do systemów poznawczych obojga małżonków oraz mechanizmów aktywacji  schematów  zarówno odnoszących się do obrazu siebie jak też modelu związku. Przedstawione będą również najbardziej  destrukcyjne interakcje między partnerami pojawiające  się w związku z kryzysem wywołanym zdradą. Omówione zostaną ich mechanizmy, przebieg oraz skutki dla stanu związku. Wszystkie treści osadzone będą na przykładach z praktyki terapeutycznej. Uczestnicy warsztatu zapoznają się z interwencjami terapeutycznymi dostępnymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym  pracy z parą, które efektywnie pomagają rozwiązać  poszczególne trudności.

Warsztat obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zjawisko zdrad w aspekcie ewolucyjnym i psychologicznym
  2. Koszty intrapsychiczne zdrad.
  3. Dysfunkcyjne interakcje obecne w związku po zdradzie.
  4. Metodologia pracy z poszczególnymi zjawiskami obecnymi w funkcjonowaniu pary po zdradzie

Czas 10 godzin wykładowych  

Termin: 16.11.2019

Koszt : 350 złotych

Prowadzenie: Wojciech Stefaniak – psycholog, psychoterapeuta poznawczo behawioralny, psychoterapeuta schematu , superwizor- dydaktyk PTTPB – więcej o prowadzącym warsztaty.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Niezbędna wiedza teoretyczna  będzie poparta ćwiczeniami praktycznych umiejętności terapeutycznych  w oparciu o opisy przypadków autentycznych terapii małżeńskich .

Brak miejsc – obserwuj naszą stronę www i profil na Facebooku, aby dowiedzieć się o kolejnych terminach warsztatów – Praca z parą w sytuacji zdrady.