Ładowanie Wydarzenia

Najskuteczniejsze techniki terapii poznawczo behawioralnej. Druga edycja.

Opis warsztatów:

Psychoterapia poznawczo- behawioralna jest uznanym kierunkiem terapeutycznym , którego skuteczność  w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych potwierdzona jest wynikami licznych  badań. W Polsce ten nurt obecny jest w praktyce terapeutycznej oraz dydaktyce od   20 lat.  Z różnych względów nie wszyscy pracujący w obszarach pomocowych  są zainteresowani  uczestnictwem w czteroletnim szkoleniu  pozwalającym o ubieganie się o certyfikat terapeuty poznawczo- behawioralnego. Niektórzy chcą przede wszystkim poznać warsztat terapeutyczny i stosować  go z powodzeniem we własnej działalności. Prezentowane szkolenie  skierowane  jest właśnie do tych osób.

Celem warsztatów jest:

Program zawiera  niezbędną do zrozumienia i skutecznego stosowania technik część teoretyczną.   Większość czasu poświęcone jest na prezentację technik i strategii postępowania z pacjentem oraz ich praktycznym ćwiczeniu . Warsztaty odbywają się w małych grupach, po to aby każdy uczestnik miał możliwość praktycznego ćwiczenia w trakcie zajęć  oraz mógł otrzymać informację zwrotną na temat prezentowanych przez siebie umiejętności.  Jest  to niezbędne aby w przyszłości  móc skutecznie i z pożytkiem dla klientów  stosować  strategie terapii poznawczo- behawioralnej podczas pracy .

Na warsztaty zapraszamy także tych, którzy mieli już kontakt z   terapią poznawczo- behawioralną, wciąż jednak odczuwają niedosyt praktycznej wiedzy lub nie czują się pewnie w stosowaniu dyskusji  przekonań,  dialogu sokratejskim  czy też w konstruowaniu eksperymentów behawioralnych.  Warsztaty  pozwolą pełniej  zrozumieć istotę tych i innych wiodących w tej terapii  interwencji oraz udoskonalić własne umiejętności  ich stosowania.

Program warsztatów:

Warsztat  I – Wprowadzenie do terapii poznawczo – behawioralnej

Termin: 9.11.2019

Czas: 10 godziny dydaktycznych (godz. 9-18).

Prowadzenie – Wojciech Stefaniak. więcej o prowadzącym…

Główne pojęcia i założenia terapii poznawczo-behawioralnej wpływające na dobór technik w niej stosowanych. Rozumienie dysfunkcji w  modelu cbt. Specyfika i metodologia pracy w tym paradygmacie.

Warsztat  II – Konceptualizacja w modelu poznawczo-  behawioralnym

Termin: 14.12.2019.

Czas: 10 godziny dydaktycznych (godz. 9-18).

Prowadzenie – Monika Drobnik

Konceptualizacja przypadków w terapii poznawczo- behawioralnej. Zawartość i  zasady konstruowania. . Ćwiczenie umiejętności  konceptualizacyjnych w oparciu o studia przypadków pacjentów.

Warsztat  III – Techniki behawioralne w terapii cbt

Termin: 25.01.2020.

Czas: 10 godziny dydaktycznych (godz. 9-18).

Prowadzenie – Jagoda Jeżewska. więcej o prowadzącej…

Założenia terapii behawioralnej i jej techniki stosowane w terapii cbt –  możliwości zastosowania w pracy z poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi, w tym w pracy z dziećmi  i młodzieżą .

Ćwiczenia doskonalące stosowanie metod behawioralnych ( między innymi-  eksperymenty behawioralne, plany ekspozycyjne, systematyczna desensytyzacja, plany aktywności, modelowanie, strategie problem solving)

Warsztat  IV – Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe

Termin: 8.02.2020

Czas: 10 godziny dydaktycznych (godz. 9-18).

Prowadzenie – Anna Leszczyńska- Kurzawa.

Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe w terapii cbt – praca z wczesnym dezadaptacyjnym schematem (EMS). W programie warsztatu prezentacja i ćwiczenie technik-  puste krzesło, współczujące wyobrażenia,  wizualizacja bezpiecznego miejsca, odgrywanie ról, wizualizacja sposobów radzenia sobie, dialogi wyobrażeniowe i wyobrażeniowa zmiana wczesnych wspomnień, pisanie terapeutycznych listów do siebie i innych.

Warsztat  V – Techniki poznawcze cz. I

Termin: 7.03.2020

Czas: 10 godziny dydaktycznych (godz. 9-18).

Prowadzenie – Anna Leszczyńska -Kurzawa.

Techniki poznawcze w cbt część I.- prezentacja technik  i ćwiczenie umiejętności ( między innymi -identyfikacja  myśli wywołujących  emocje, technika monitorowania myśli i emocji, monitorowanie zmienności przekonań, docieranie do przekonań pośredniczących i kluczowych,  technika strzałki w dół, skalowanie, reatrybucja,  dekatastrofizacja, analiza zysków i strat, praca ze zniekształceniami poznawczymi)

Warsztat  VI – Techniki poznawcze cz.II

 Termin: 4.04.2020

Czas: 10 godziny dydaktycznych (godz. 9-18).

Prowadzenie – Joanna Giereło.

Techniki poznawcze w cbt część II – prezentacja technik i ćwiczenie umiejętności ( między innymi – poziomy przeformułowania schematu, dyskusja prawdziwości przekonań wraz z  analizą jakości argumentów, dialog sokratejski,  obrona swojej racji, dialog ja racjonalnego i ja lękowego,  kwestionowanie twierdzeń o powinności,  zapis przekonania kluczowego, badanie genezy przekonania kluczowego, praca z zamartwianiem się)

Warsztat  VII – Techniki relaksacyjne i mindfulness w terapii cbt

Termin: 23.05.2020

Czas: 10 godziny dydaktycznych (godz. 9-18).

Prowadzenie – Joanna Twardo – Kamińska

Techniki relaksacyjne stosowane w terapii cbt są cennym dopełnieniem technik pracy z ciałem i objawami somatycznymi. Są bardzo skuteczne szczególnie w leczeniu zaburzeń lękowych. Techniki mindfullness coraz szerzej stosowane są w terapii cbt różnych zaburzeń , w tym zaburzeń nastroju.

Warsztat  VIII – Plany terapii i relacja terapeutyczna w terapii cbt

Termin: 6.06.2020

Czas: 10 godziny dydaktycznych (godz. 9-18).

Prowadzenie – Wojciech Stefaniak. więcej o prowadzącym…

Konstruowanie procesu terapeutycznego z wykorzystaniem poznanych podczas warsztatów  technik.  Plany terapii.  Ćwiczenie umiejętności  doboru technik w poszczególnych problemach psychicznych. Specyfika relacji terapeutycznej w pracy z wybranymi  problemami.

Koszt warsztatów:

2690 zł za całość szkolenia.

Czas trwania:

8 spotkań po 10 godzin dydaktycznych każde.

Zajęcia odbywają się  raz w miesiącu w soboty w godzinach 9-18 .

Termin rozpoczęcia:

19.11.2019;

Zapisz się