Ładowanie Wydarzenia

Zaburzania reakcji emocjonalnych , w tym  dysregulacja emocji,  są obecne w większości problemów,  nad którymi pracujemy w terapii. W trakcie warsztatu zostaną omówione koncepcje rozumienia natury emocji, składowe reakcji emocjonalnych oraz modele opisujące procesy regulacji emocji wraz z konceptualizacją problemów występujących w tym obszarze. Wskazane zostaną podobieństwa i różnice dysregulacji emocjonalnych w różnych typach zaburzeń . Uczestnicy będą mieli okazje przećwiczyć najskuteczniejsze techniki pracy z problemami emocjonalnymi.

Prowadzenie: Agnieszka Łykowska-Tarnowska

Zajęcia odbędą się w trybie on-line. Pobierz klienta aplikacji ZOOM do udziału w zajęciach on-line. Do uczestnictwa w szkoleniu online, niezbędny jest komputer lub smartfon z dostępem do internetu, kamerą, mikrofonem i głośnikiem oraz spokojne miejsce do pracy.

Zapisz się